Dominik Wrotniak D.O. (Diploma of Osteopathy Flanders International College of Ostopathy), D.N. ( Diploma of Naturopathic Medicine)

Dyplomowany  Osteopata, Dyplomowany Naturoterapeuta

Dominik Wrotniak przez wiele lat współpracował z Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych START gdzie kierował działem Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Ośrodku Sportowym START w Wiśle. Zajmował się przygotowaniem Polskiej Reprezentacji Sportowców Niepełnosprawnych do najważniejszych imprez sportowych min.: Igrzyska Paraolimpijskie w Atenach, Turynie, Pekinie, Vancuver. Członek misji medycznej na Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2008. Współpracował z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Polskim Związkiem Narciarskim, Polskim Związkiem Szermierki oraz z wieloma klubami sportowymi. Jest  absolwentem: FICO (Flanders International College of Osteopathy),  Wydziału Fizjoterapii Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, Medycznego Studium Masażu Leczniczego, Centrum Klawiterapii dr F.Barbasiewicza oraz Rybnickiego Studium Farmaceutycznego. Od 1996 r związany jest z Polskim Związkiem JuJitsu Goshin Ryu posiada dyplom instruktora sportów walki i stopień mistrzowski 1 dan nadany w 2003 r , prowadzi dziecięcą sekcję JuJitsuObecnie prowadzi własną praktykę na terenie Krakowa i Wisły ( woj. Śląskie), oraz prowadzi zajęcia w ze studentami FICO asystując światowym autorytetom w dziedzinie osteopatii min. Daryl Herbert, Jean-Michel Lamy, Tim Daelemans

Etapy Kształcenia:

  • 2007 osteopatia strukturalna oparta na module BSO (British College of Osteopathy)
  • Prywatne Studium Farmaceutyczne w Rybniku ( 2006-2008) – tytuł dyplomowanego Technika Farmacji
  • Państwowe Studium Masażu Leczniczego w Krakowie ( 2002-2004) – tytuł dyplomowanego Technika Masażu
  • Studia na kierunku fizjoterapia ( dawna rehabilitacja medyczna) na Akademii Wychowanie Fizycznego w Krakowie ( 1996-2001)
  • Medyczne szkolenie Podyplomowe z zakresu badania i leczenia zaburzeń czynności w układzie ruchu pod kierunkiem dr n. med. Zbigniewa Arkuszewskiego międzynarodowego autorytetu w zakresie terapii manualnej metodą Karela Levita w Katowicach ( 2005-2006)
  • 2010 specjalistyczny kurs klawiterapii ( refleksoterapii w zakresie odreagowania psychicznego, zniesienia napięć korowych i regulacji zaburzonych potencjałów nerwowych) prowadzony przez dr. Ferdynanda Barbasiewicza
  • 2010 FICO  (Flanders International College of  Osteopathy) ukończone z tytułem D.O.
  • 2016 OSAN ( Ostoepatic Academic Network) kurs dla nauczycieli osteopatii
  • 2016 egzamina zawodowy w zakresie naturoterapii zakończony dyplomemm mistrzowskim