1. W przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnych zabiegów zalecane są ćwiczeń mające na celu podtrzymanie efektu terapii. Ilość zabiegów i odstępy czasowe dostosowane są do sytuacji kolejnego pacjenta z uwzględnieniem nie tylko lokalizacji bólu lecz także jego wieku, czasu utrzymywania się dolegliwości i schorzeń współ istniejących. Średnio, w jednej sesji terapeutycznej realizowane są cztery zabiegi.
  2. Terapii rozpoczyna się od zdiagnozowania pacjenta poprzez uzyskanie od niego informacji o dolegliwościach, dolegliwościach pacjenta, wykonaniu testów funkcjonalnych i prowokacyjnych oraz wykonaniu wstępnego zabiegu manualnego.
  3. Efekty wstępnego zabiegu manualnego oceniane są podczas drugiego zabiegu a wynik tej oceny determinuje dalszy przebieg terapii. Dobór technik uzależniony jest od umiejscowienia schorzenia i ogólnego stanu pacjenta.
  4. Na zakończenie terapii porównuje się jej efekty z początkowym stanem zdrowia pacjenta.

Sposoby oddziaływania na organizm

Poprzez serię odpowiednich technik manualnych, specjalista medycyny manualnej potrafi zdiagnozować i wyleczyć wiele dolegliwości fizycznych i emocjonalnych. Dobór technik uzależniony jest od umiejscowienia i ogólnego stanu pacjenta. Cały zabieg nie jest bezbolesny w myśl zasady o nie przekraczaniu granicy bólu.

Ilość zabiegów 

Problem każdego pacjenta jest indywidualny zdeterminowany nie tylko lokalizacją bólu lecz wiekiem pacjenta, czasem utrzymywania się dolegliwości, schorzeniami współistniejącymi. Ilość zabiegów i odstępy czasowe dostosowane są indywidualnie. Średnia ilość spotkań w jednej sesji terapeutycznej to cztery.