Czy zabiegi osteopatyczne są bezpieczne?

Owszem, ale po spełnieniu kilku warunków. Bezpieczeństwo zabiegów uzależnione jest przede wszystkim od kwalifikacji i doświadczenia terapeuty, oraz od tego jakimi technikami i procedurami on się posługuje. Metody terapeutyczne stosowane w gabinecie opracowane zostały w Britisch School of Osteopathy ( najstarsza szkoła w Europie nauczająca osteopatii, z ponad stuletnią tradycją) .W niektórych krajach zachodnich warunkiem rozpoczęcia kształcenia w zakresie osteopatii jest wcześniejsze ukończenie studiów wyższych na kierunku fizjoterapii lub lekarskim. Studia w zakresie osteopatii trwają pięć lat. W trakcie nauki jest kładziony nacisk na diagnozowanie oraz terapię przy użyciu technik manualnych. Studia kończą się egzaminem państwowym który uprawnia do posługiwania się tytułem D.O. ( diploma of osteopathy) oraz prowadzenia praktyki zawodowej w zawodzie osteopaty.

Jedynie tytuł D.O. uprawnia do używania terminu osteopata.